Categorie

Nieuws
De Konferentie Nederlandse Religieuzen, koepelorganisatie van kloosterorden en congregaties in Nederland, heeft gebeden voor de aanstaande synode geschreven en vertaald. De bundeling biedt een schat aan inspiratie om alleen of gezamenlijk het synodaal proces met gebed te begeleiden en de hulp en zegen van de Heilige Geest erover te vragen. Van harte aanbevolen om te...
Verder lezen
Op 2 augustus om 19:00 uur ben je welkom bij het wekelijkse Taizégebed in Deventer! Na afloop kun je al je vragen over TOGETHER stellen aan organisator Fokke Wouda, coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Samen met vrijwilligers uit andere kerken organiseert hij deze reis en hij zal graag meer vertellen over deze bijzondere...
Verder lezen
Broeder Alois draagt op 3 december 2023 het leiderschap van de Taizégemeenschap over aan Broeder Matthew. Nadat hij in de afgelopen jaren met elke broeder heeft gesproken over zijn opvolging heeft hij hem aangewezen als nieuwe prior. Deze Anglicaan leidt momenteel de voorbereidingen voor TOGETHER (waarvoor de huidige prior het initiatief nam) en is in...
Verder lezen
Ben je niet in de gelegenheid om mee te gaan naar Rome, maar wil je wel aansluiten bij het oecumenisch gebed voor de synode? Dat kan! In Nijmegen vindt op hetzelfde moment, zaterdagavond 30 september 2023, een Taizégebed plaats in verbondenheid met het avondgebed met Paus Franciscus, de deelnemers aan de synode, leiders van andere...
Verder lezen
Anglicaans aartsbisschop Ian Ernest spreekt vol vuur over de jongeren in de kerk en over TOGETHER. Hij is trots en blij deel uit te maken van dit avontuur. En onder de indruk van het geloof, de spontaniteit en kennis van jongeren, die de kerk het momentum geven om geloofwaardig te getuigen van rechtvaardigheid en vrede...
Verder lezen
De thema’s voor een aantal workshops zijn bekend! Voorafgaand aan het avondgebed waar TOGETHER om draait zijn er op zaterdagochtend workshops voor alle deelnemers. Deze vinden plaats op plekken in Rome waar de oecumene beleefd en vormgegeven wordt ten behoeve van de samenleving. De lijst wordt nog aangevuld en later zal er een moment komen...
Verder lezen
Twee reisdagen heen, een nachtrit terug… Waarom vliegen we niet naar Rome? Eén van de internationale voorbereidingsgroepen voor TOGETHER heet de ‘ecological coherency working group’. Deze groep beveelt aan: ga niet vliegen of alleen met de auto, maar neem trein of bus! Lees hier de drie belangrijkste redenen waarom wij een busreis organiseren. 1. Ecologische...
Verder lezen
Volgens Tabitha van Krimpen (1998, Jonge Theoloog des Vaderlands 2021-2022) is het tijd voor een radicale herziening van de relatie tussen twintigers en de kerk. Vanuit haar ervaringen en die van leeftijdgenoten in de PKN schreef zij een boek: Bottom up kerk. Zijn waar twintigers zijn (Kok Boekencentrum, 2023). Een recensie door dr. Fokke Wouda,...
Verder lezen
Goed nieuws! Dankzij giften kunnen we onze busreis goedkoper aanbieden. Je kunt nu voor € 350 mee naar TOGETHER in Rome! Daarmee wordt het nóg aantrekkelijker om mee te gaan. Voor deze prijs maak je het hele programma in Rome mee: een wandeling met workshops, worship in de Sint Jan van Lateranen (de kathedraal en...
Verder lezen
Zondag 25 juni vond in Utrecht een eerste ontmoeting plaats tussen deelnemers aan TOGETHER, gevolgd door een openbaar Taizégebed. Een prachtig startsein en mooie eerste stappen op weg naar Rome. Zie hier een impressie van deze bijzondere dag. Een uitgebreide kennismakingsronde liet de grote verscheidenheid aan kerkelijke achtergronden zien: van oud-katholiek tot Gereformeerde Bond en...
Verder lezen
1 2 3 4 5