Met deze liederen bidden we in Rome

Deze liederen zingen we tijdens het avondgebed in Rome! Taizé heeft de lijst onlangs bekendgemaakt, inclusief een nieuw lied dat speciaal voor TOGETHER werd gecomponeerd. De tekst wordt al eeuwenlang gebruikt tijdens beslissende vergaderingen in de kerk zoals synodes en concilies. Nu is er dus ook een versie in de stijl van Taizé.

Dat lied, Adsumus Sancte Spiritus (Wij staan voor U, Heilige Geest), werd bij alle voorbereidende ontmoetingen voor de synode in oktober gebeden en zal ook daar elke sessie openen. Het is een gebed gericht aan de Heilige Geest, waarin om hulp en wijsheid wordt gemaakt bij het onderscheiden van Gods wil. Onder aan dit bericht vind je de Nederlandse vertaling van dat gebed. Alle liederen kun je via deze lijst luisteren en oefenen.

De liederen die tijdens het gebed worden gezongen zijn:

  • Adsumus Sancte Spiritus
  • Alleluia 11
  • Dona la pace
  • Kyrie 13
  • Bénissez le Seigneur
  • Magnificat 3
  • Adoramus te O Christe
  • Tu sei sorgente viva

Hierna zullen nog andere liederen gezongen worden, terwijl iedereen het plein verlaat om terug te keren naar de gastgezinnen. Kijk op Songs for the Prayer Vigil – Together 2023 voor een actuele lijst (de liederen ná het avondgebed kunnen nog worden gewijzigd) en tips om de liederen te oefenen.

Ga je niet mee naar Rome, maar wil je wel aansluiten bij TOGETHER en meebidden voor de eenheid van de christenen en de toekomst van de kerk? Organiseer zelf een oecumenisch gebed in jouw gemeente, parochie of leefgemeenschap en meld dat bij ons. Dan nemen we je op in ons overzicht!

Adsumus Sancte Spiritus (Nederlandse vertaling)

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen

(bron: rkkerk.nl)