Inspiratiedag 2023: hoor alles over TOGETHER!

Tijdens onze inspiratiedag op 3 november 2023 vertellen we over TOGETHER! Veertig Nederlandse jongeren uit verschillende kerken namen op uitnodiging van Paus Franciscus deel aan het oecumenisch avondgebed op 30 september 2023 bij gelegenheid van de opening van de synode over synodaliteit. Zij reisden af naar Rome om dit evenement, geïnitieerd en georganiseerd door Taizé, mee te maken. Ook in Nederland vonden tegelijkertijd op meerdere plaatsen oecumenische gebeden plaats om erbij aan te sluiten.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde als officiële partner van Taizé een busreis naar Rome en bracht de jongeren (17-35 jaar) bij elkaar. Daar baden zij met een voor de leden van de synode die daags erna zou beginnen. Paus Franciscus ging voor in het gebed, samen met de door hem uitgenodigde kerkleiders uit het hele wereldchristendom, onder wie oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht mgr. Bernd Wallet. Voorafgaand aan de reis vonden er meerdere voorbereidingsdagen plaats en nu zullen we met deze groep vooruit kijken: hoe kunnen we deze ervaring vruchtbaar maken voor de oecumene in Nederland?

Tijdens de inspiratiedag in Oss doen we uitgebreid verslag van deze reis, om leden van de vereniging en andere geïnteresseerden te bemoedigen en te inspireren. De oecumene leeft, ook onder jonge christenen! Tijdens de dag verhalen zij over hun belevenissen en verdiepen we ons ook verder in de samenhang tussen oecumene en synodaliteit. De dag wordt afgesloten met een vesperviering, waarin we met de Taizé-liederen die ook op het Sint-Pietersplein klonken bidden voor de toekomst en de eenheid van de kerk.

De dag is gratis toegankelijk, iedereen is van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Alle info en de mogelijkheid tot aanmelden is hier te vinden: Inspiratiedag 2023 – Katholieke Vereniging voor Oecumene.