Twee reisdagen heen, een nachtrit terug… Waarom vliegen we niet naar Rome? Eén van de internationale voorbereidingsgroepen voor TOGETHER heet de ‘ecological coherency working group’. Deze groep beveelt aan: ga niet vliegen of alleen met de auto, maar neem trein of bus! Lees hier de drie belangrijkste redenen waarom wij een busreis organiseren.

1. Ecologische voetafdruk

TOGETHER vindt plaats tijdens het Seizoen van de Schepping, dat loopt van 1 september t/m 4 oktober, meldt de werkgroep. Dit seizoen wordt in de Katholieke Kerk gevierd om de solidariteit met de hele schepping en de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’ zoals Paus Franciscus het noemt, te verdiepen. Bij zijn verkiezing koos de paus voor de naam van Franciscus van Assisi (ca. 1182-1226), die vanwege het evangelie een leven in armoede verkoos en die een bijzondere band had met de aarde en de dieren. Hij bracht dit onder meer tot uitdrukking in zijn ‘Zonnelied’, waarin hij bezingt hoe alle schepselen God eer brengen. De paus gebruikte de eerste woorden ervan (Laudato Si’, Geprezen zijt Gij) als titel voor zijn invloedrijke encycliek (pauselijke brief) over het klimaat, die ook voor veel politici inspiratie heeft gebracht voor onder andere het klimaatakkoord van Parijs. Ook vindt veel actie voor het klimaat en het behoud van de aarde plaats in oecumenische en interreligieuze contexten. We staan samen voor de uitdagingen van deze tijd en willen als christenen ook samen een stem bieden aan de schepping die in nood is. En aan de armen, die meestal als eerste lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

In dit kader moedigt de organisatie van TOGETHER deelnemers aan om bewust om te gaan met hun ecologische voetafdruk voor dit evenement. Taizé nodigt Europeanen uit om naar Rome te komen voor het avondgebed, maar helpt geïnteresseerden op andere continenten met het organiseren van plaatselijke gebeden op of rond hetzelfde tijdstip. In Nederland was het een belangrijke overweging om voor de bus te kiezen in plaats van het vliegtuig.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi

2. Samen onderweg zijn

De bus heeft nog een ander voordeel: je bent, meer dan in een vliegtuig, samen als groep onderweg. De reis duurt langer, de bus biedt een omgeving waarin je ook onderweg goed kunt uitwisselen en samen de ervaring opdoet van het reizen naar een doel. Dat past geheel in het synodale proces, waar TOGETHER aan wil bijdragen. We ontmoeten elkaar als christenen terwijl we onderweg zijn in dit leven, in deze wereld. En, zoals paus Franciscus ons tijdens de audiëntie in Rome op het hart drukte: “We gaan op weg, want de reis maakt een eenheid die groter is dan de verschillen.” De ervaring van samen onderweg zijn is waarschijnlijk beter te bereiken in een bus dan in vliegtuig of trein.

3. Hoeveel mensen gaan er mee?

Toch was de trein vanwege het ecologisch aspect nog te verkiezen geweest. Maar het was geheel onduidelijk met hoeveel mensen we uiteindelijk zullen afreizen naar Rome! De bus geeft ons wat meer flexibiliteit, mede dankzij een tour operator die goed meedenkt. Zo kunnen we wat beter inspelen op een verschillende scenario’s.

Je kunt je t/m 9 augustus nog inschrijven voor onze busreis!
Liever op eigen gelegenheid (bijvoorbeeld liftend, of met de fiets, andere suggesties van de werkgroep), kijk dan op de internationale website van TOGETHER en meld je daar aan.