Eerste workshops voor 30 september zijn bekend

De thema’s voor een aantal workshops zijn bekend! Voorafgaand aan het avondgebed waar TOGETHER om draait zijn er op zaterdagochtend workshops voor alle deelnemers. Deze vinden plaats op plekken in Rome waar de oecumene beleefd en vormgegeven wordt ten behoeve van de samenleving.

De lijst wordt nog aangevuld en later zal er een moment komen waarop deelnemers zich voor een workshop kunnen inschrijven. We houden contact met Taizé over hoe we dat het beste kunnen doen: als groep of ieder voor zich.

De lijst zoals nu aangekondigd door Taizé:

 1. Together, journeying and recognising Christ in the diversity of our traditions…
 2. Together, building fraternity with believers of other religions…
 3. Together, welcoming each other across borders for a life which is more beautiful and more just…
 4. Together, receiving and caring for the gift of creation…
 5. Together, growing in humanity, whatever our gifts or vulnerabilities
 6. Together, announcing Christ at the new frontiers of mission…
 7. Together, searching to reflect upon our faith: De Lubac Colloquium at the Gregorian University
 8. Together, seeking the source of communion in God in prayer…
 9. Together, building Europe…
 10. Together, designing peace and reconciliation between the shores of the Mediterranean…
 11. Together with believers from throughout the centuries through cultural journeys in Rome …

Dit overzicht geeft een mooi beeld van de rijkheid van de oecumenische uitwisseling en samenwerking. Een definitieve lijst van workshops met meer informatie volgt later.


Foto: Wiesia Klemens