Op 30 september 2023 vindt in Rome een oecumenisch avondgebed plaats in het bijzijn van paus Franciscus en vertegenwoordigers van verschillende kerken om ons te verenigen in lofprijzing en stilte, luisterend naar het Woord. Jongvolwassenen in de leeftijd 18-35 jaar vanuit heel Europa en van alle kerkelijke achtergronden zijn uitgenodigd om van vrijdagavond tot zondagmiddag en worden verwelkomd voor een weekend van ontmoeting en om samen als volk van God op weg te gaan.

Zijn we niet door doop en de Schriften zusters en broeders in Christus, verenigd in een gemeenschap die misschien nog onvolmaakt is maar desondanks wel echt? Is het niet Christus die ons roept en een weg opent om met hem als gezamenlijke tochtgenoten op pad te gaan, samen met diegenen die zich in de marges van de samenleving bevinden? Op deze reis, in een verzoenende dialoog, willen we ons eraan herinneren dat we elkaar nodig hebben: niet zozeer zodat we samen sterker staan, maar als bijdrage aan vrede in de menselijke familie.

Dankbaar voor dit groeiend besef van gemeenschap kunnen we het momentum vinden om de uitdagingen van onze tijd tegemoet te treden, geconfronteerd met de polarisatie die de mensheid verdeeld en met de noodkreet van de aarde. Laten we, in ontmoeting en luisterend naar elkaar, samen op weg gaan als het volk van God.

We zijn uitgenodigd om te bidden voor en met de Katholieke Kerk, die zich op dit moment oefent in het samen kerk-zijn. Het avondgebed vindt daarom plaats aan de vooravond van de synode over synodaliteit, gewijd aan dit thema. Een belangrijk moment in de ontwikkeling van de Katholieke Kerk, waarbij de steun en ervaring van andere christenen gevraagd wordt. Laten we samen bidden om inspiratie van de Heilige Geest, om wijsheid voor de leiders die zullen onderscheiden wat God van de kerk vraagt in deze tijd.

Tekst: Taizé en Fokke Wouda. Video: Mediateam Taizé