Nederlandse religieuzen publiceren gebeden voor de synode

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, koepelorganisatie van kloosterorden en congregaties in Nederland, heeft gebeden voor de aanstaande synode geschreven en vertaald. De bundeling biedt een schat aan inspiratie om alleen of gezamenlijk het synodaal proces met gebed te begeleiden en de hulp en zegen van de Heilige Geest erover te vragen. Van harte aanbevolen om te gebruiken in de aanloop naar de eerste zitting van de synode in oktober 2023 en de tweede zitting in oktober 2024.

Eén van de gebeden is het Adsumus Sancte Spiritus, dat bij alle voorbereidende zittingen en ontmoetingen voor de synode wordt gebeden en dat ook in de kerkgeschiedenis (bijvoorbeeld tijdens het Tweede Vaticaans Concilie) de beslissende momenten heeft begeleid. Taizé maakte speciaal voor TOGETHER een eigen versie, die tijdens het avondgebed gezongen zal worden. Verder put de bundel van de KNR uit verschillende bronnen. Het is hieronder en op www.knr.nl gratis te downloaden.