Broeder Alois draagt op 3 december 2023 het leiderschap van de Taizégemeenschap over aan Broeder Matthew. Nadat hij in de afgelopen jaren met elke broeder heeft gesproken over zijn opvolging heeft hij hem aangewezen als nieuwe prior. Deze Anglicaan leidt momenteel de voorbereidingen voor TOGETHER (waarvoor de huidige prior het initiatief nam) en is in 1986 ingetreden in de gemeenschap.

Broeder Alois licht zelf zijn keuze toe op de website van Taizé:

 “Achttien jaren nadat ik Broeder Roger heb opgevolgd, terwijl wereld en de Kerk de afgelopen twee decennia zo sterk veranderd zijn, voel ik dat de tijd is gekomen dat een broeder die na mij tot de gemeenschap is toegetreden de verantwoordelijkheid overneemt. In ons begrip van de gemeenschap als een familie heeft de dienst van de prior geen beperking in leeftijd of een vooraf vastgestelde termijn. Maar ik zei tegen mijzelf: ‘het is aan mij om deze taak over te dragen terwijl ik deze transitie kan voorbereiden zonder onder druk te staan.’ In de afgelopen twee jaar heb ik alle broeders gesproken, we hebben gebeden en gereflecteerd. En ik heb Broeder Matthew gekozen als de nieuwe prior van Taizé. Ik heb alle vertrouwen dat hij voor continuïteit zal zorgen en dat hij de juiste stappen zal nemen om onze gemeenschap inderdaad een ‘kleine gelijkenis van gemeenschap’ te laten zijn, in overeenstemming met de intuïtie van onze stichter.”

Broeder Alois, prior van Taizé op taizé.fr

Taizé werd in 1940 gesticht door de Zwitserse gereformeerde dominee Roger Schutz-Marsauche, bekend als Broeder of Frère Roger. Overtuigd van de waarde die het kloosterleven ook in de gereformeerde context kan hebben en van de noodzaak tot eenheid van de christenen kwam hij naar Frankrijk, om een leven van gebed te beginnen en zich in dienst te stellen van de meest hulpbehoevenden in de samenleving. Op dat moment waren dat politieke vluchtelingen en Joden die uit het door Nazi-Duitsland bezette Europa vluchtten. Na de oorlog bezocht hij Duitse soldaten in het nabijgelegen krijgsgevangenenkamp. Het tekent de onvoorwaardelijke naastenliefde die hij ontleende aan het evangelie. Broeder Roger werd in 2005 tijdens het avondgebed doodgestoken door een verwarde vrouw, hij had broeder Alois toen al enkele jaren voorbereid om het leiderschap over te nemen. Die slaagde erin de continuïteit voor de gemeenschap te waarborgen in die turbulente tijd. Sindsdien heeft hij de nalatenschap van Broeder Roger voortgezet en nieuwe initiatieven ontwikkeld, met als meest recente voorbeeld zijn suggestie voor een oecumenisch gebed bij de opening van de synode: TOGETHER. Nu heeft Broeder Aloïs op zijn beurt dus Broeder Matthew gekozen tot opvolger.

“Ik ken Broeder Matthew als een warme, doortastende persoon die rust en vertrouwen uitstraalt. We ontmoetten elkaar tijdens het bezoek van Taizé aan Oekraïne in 2015 als onderdeel van de ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde,’ waarin de gemeenschap met jongeren (voormalig) conflictgebieden bezoekt om de plaatselijke christenen een teken van solidariteit te geven. Nu spreek ik hem geregeld over TOGETHER, waarin hij duidelijk zorgvuldig luistert naar alle vragen en suggesties die door alle betrokkenen worden gedaan.

Broeder Alois heeft in de afgelopen jaren meermaals uitdrukkelijk gepleit om actief te blijven streven naar zichtbare eenheid en volledige eucharistische gemeenschap. Vanuit die gedrevenheid heeft hij ook mijn onderzoek naar eucharistische gastvrijheid binnen de gemeenschap mogelijk gemaakt en aangemoedigd, waarvoor ik hem dankbaar ben.”

Dr. Fokke Wouda, coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene