Vier TOGETHER mee in Nijmegen

Ben je niet in de gelegenheid om mee te gaan naar Rome, maar wil je wel aansluiten bij het oecumenisch gebed voor de synode? Dat kan! In Nijmegen vindt op hetzelfde moment, zaterdagavond 30 september 2023, een Taizégebed plaats in verbondenheid met het avondgebed met Paus Franciscus, de deelnemers aan de synode, leiders van andere kerken en duizenden jongeren op het Sint-Pietersplein.

Zuster Nadia Kroon is één van de initiatiefnemers van dit gebed. Ze was eerder bij de voorbereidingsdag voor Together in Utrecht en gaat enthousiast in op de uitnodiging van Taizé om ook plaatselijk oecumenische gebedsinitiatieven te ontwikkelen om de synode te ondersteunen. Zie voor alle bij ons bekende initiatieven deze pagina. Organiseer jij ook een (Taizé)gebed op zaterdag 30 september? Neem dan contact met ons op, we vermelden het graag!

De uitnodiging van de organisatie in Nijmegen:

In de afgelopen twee jaar heeft de Rooms-Katholieke Kerk een ongekende gebeurtenis  meegemaakt:  miljoenen gelovigen van over de hele wereld zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de Kerk. Er werd geluisterd naar de stem van mensen die bijna nooit gehoord werden in de Kerk. Bijdragen van alle continenten zijn verzameld, waaronder – op uitdrukkelijk verzoek van de paus – ook van gelovigen die lid zijn van andere christelijke kerken. 

In oktober vindt in Rome de eerste van twee synodes plaats over de thema’s die in dit proces naar voren zijn gebracht. Thema’s als evangelisatie en de uitdagingen van kerk zijn in een seculiere cultuur, oecumenische samenwerking, het bestrijden van het broeikaseffect, de positie van vrouwen en LHBT-ers, een rechtvaardige verdeling van de rijkdom, enzovoort. De resultaten zullen invloed hebben op de levens van talloze mensen. Paus Franciscus, in samenwerking met de oecumenische gemeenschap van Taizé, vraagt daarom om het gebed van alle gelovigen. Dit zal in Rome gebeuren op zaterdag 30 september in de vorm van een Taizéviering onder de naam ‘Together 2023’. De viering vindt plaats met de paus en vele andere kerkleiders, met de Taizégemeenschap en met duizenden genodigden, waaronder vooral jongeren. 

In Nijmegen willen we ons aansluiten bij dit gebed. Ook in onze stad zal dat zijn in de vorm van een oecumenische Taizéviering, in het besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en afhankelijk van elkaar als broeders en zusters in Christus. Iedereen, jong en oud, van elke christelijke gemeenschap in Nijmegen, vragen we om hun aanwezigheid, om hun steun en hun gelovig gebed om de leiding van de Heilige Geest.

We nodigen u daarom van harte uit op zaterdag 30 september om 19.00 uur in de Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7 in Nijmegen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij een kop koffie of thee te ontmoeten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nadia Kroon (nadiakroon@hotmail.com) of Peter Nissen (peterjanissen@hotmail.com).  

Zuster Nadia tijdens het drukbezochte Taizégebed in Utrecht ter voorbereiding op TOGETHER op 25 juni 2023. Foto en omslagfoto: Lars König/Elyseüs Photography.