Nederlands synodeproject ‘luisterendopweg.nl’ gelanceerd

Om het synodaal proces verder te stimuleren is er nu een platform waar activiteiten die betrekking hebben op synodaliteit verzameld worden. Het proces stopt tenslotte niet bij de synode in het najaar, maar is door Paus Franciscus bedoeld als blijvende dynamiek die het leven van de kerk zal veranderen. Initiatiefnemers van luisterendopweg.nl zijn de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

De organisaties schrijven zelf:

“Het doel van het project ‘Luisteren op weg’ is om de komende twee jaar de synodale cultuur in onze achterbannen te stimuleren. Hiertoe zullen werkvormen, gesprekshandleidingen, praktische ondersteuning en artikelen worden ontwikkeld en aangeboden via deze website. Zowel voor pastoraal kader, organisaties als voor gelovigen die aan de slag willen met de synodale weg. Daarnaast wordt een netwerk gebouwd van mensen, groepen, bewegingen en organisaties die hierin samen willen optrekken.”

“De titel van het project geeft aan wat de kern is van een synodale kerk, namelijk een gemeenschap waar iedereen naar elkaar luistert, ook naar hen wiens stem niet gehoord wordt. En om met elkaar te luisteren naar de Heilige Geest over wat van ons gevraagd wordt als katholieke gemeenschap in de huidige tijd.”

Een lezing door prof. dr. Myriam Wijlens (Erfurt), zelf als adviseur nauw betrokken bij de synode, en de daarop volgende netwerkbijeenkomst op 31 maart 2023 brachten al veel ideeën en initiatieven aan het licht. Die dag vormde de aftrap van het project. Inmiddels is de website online en verwijst naar enkele concrete activiteiten, waaronder TOGETHER. Daarnaast biedt de website de belangrijkste officiële documenten in Nederlandse vertaling aan. Zo zijn de nationale synthese van de Nederlandse bisdommen naar aanleiding van de luisterfase, het werkdocument voor de continentale fase en de uitkomsten van de bespreking daarvan op Europees niveau in Praag er te vinden.