Naast jongeren uit alle kerken zijn ook kerkleiders uitgenodigd om deel te nemen aan het oecumenisch avondgebed TOGETHER. Oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht Bernd Wallet, als zodanig hoofd van de wereldwijde Unie van Utrecht, ontving als één van “twaalf prominente leiders” van de andere christelijke kerken een uitnodiging van Paus Franciscus om samen met hem het gebed te leiden. Verder zijn bijvoorbeeld ook Anglicaans aartsbisschop van Canterbury Justin Welby en oecumenisch patriarch Bartolomeüs I van Constantinopel bij TOGETHER, net als leiders van Lutherse, pentecostale en oecumenische koepelorganisaties. Al met al een indrukwekkende vertegenwoordiging van de breedte van het wereldchristendom (zie de lijst onderaan dit artikel).

De brief aan mgr. Wallet was ondertekend door kardinaal Kurt Koch, het hoofd van het Dicasterie voor de Eenheid van de Christenen (één van de afdelingen van het Vaticaanse bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk). Hij schrijft dat het gebed bedoeld is om de bisschoppensynode over synodaliteit aan God op te dragen én om te bidden voor “de gezamenlijke weg (syn/odos) van christenen naar eenheid.” Hij sluit daarbij aan bij de woorden van Paus Franciscus, die eerder al zei dat de synodale bekering van de kerk en het herstel van eenheid met elkaar verbonden zijn.

Mgr. Wallet, hoofd van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland is al sinds een vroeg stadium actief betrokken bij de voorbereidingen van TOGETHER. Zo reisde hij af naar Taizé voor een voorbereidingsbijeenkomst, moedigde hij onderweg het team van TOGETHER in Nederland aan en konden we in zijn kathedraal in Utrecht een Taizégebed vieren als eerste stap op weg naar Rome.

“Ik hoop heel erg op een nieuwe lente die voorbij de huidige oecumenische beweging weer jongeren erbij betrekt en voorbij de grenzen kijkt die nu voor lief worden genomen. We zitten in een fase van gegroeide erkenning en beleefdheid, maar eigenlijk zijn we al verder. In een geseculariseerd Europa wordt de kerk van buitenaf al als één gezien, namelijk als ‘het christendom waar ik niet bij hoor.’ Dat biedt ook kansen: we zijn in de marge beland. Dat is een gezonde plek, ook alle Evangelieverhalen spelen zich af in de marge. Dat is ook waar God wonderen doet. Dus ik hoop dat we daarin nieuwe hoop vinden en ook dat we een stap verder durven zetten.”

Mgr. Bernd Wallet. Een uitgebreid interview binnenkort in het communicatieblad van onze vereniging Overeen.

De overige kerkleiders die op uitnodiging van Paus Franciscus deelnemen aan TOGETHER:

 • Oecumenisch patriarch van Constantinopel Bartholomeüs I
 • Anglicaans aartsbisschop van Canterbury Justin Welby
 • Patriarch van Jeruzalem Theophilus III
 • een vertegenwoordiger van de Koptisch-orthodoxe paus Theodorus II van Alexandrië
 • de Syrisch-Orthodoxe Patriarch van Antiochië Ignatius Aphrem II
 • Mar Paulus Benjamin, vertegenwoordiger van de Catholicos-patriarch van de Assyrische Kerk van het Oosten
 • Aartsbisschop Abune Ermias, vertegenwoordiger van de patriarch van de Ethiopisch-orthodoxe Kerk van Tewahedo
 • Anne Burghardt, secretaris-generaal van de Lutherse Wereldfederatie
 • Bisschop Thomas Schirrmacher, secretaris-generaal van de Global Evangelical Alliance
 • William Wilson, president van de World Pentecostal Fraternity
 • Kuzipa Nalwamba van de Wereldraad van Kerken

Foto: Dio van Maaren/Wikipedia