Tweede stap op weg naar Rome!

Zondag 10 september kwam het merendeel van de deelnemers aan de busreis naar Rome bijeen in Utrecht om zich voor te bereiden: persoonlijk, praktisch, inhoudelijk en geestelijk. In temperaturen die niet onderdoen voor Romeinse maakten ze middels ontspannen oefeningen kennis met elkaar en verdiepten ze zich in de in-and-outs van synodaliteit.

Zo’n 35 reisgenoten vonden elkaar in het Huis van Dominicus. Met een mooie leeftijdsopbouw tussen de 17 en 35 jaar, een spreiding over het hele land én de kerkelijke kaart hebben we een bijzonder gevarieerde en gemotiveerde groep. Coördinator dr. Fokke Wouda gaf praktische informatie over de reis, zodat ze weten wat ze te wachten staat over bijna drie weken.

Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer vertelde beeldend over haar persoonlijke ervaringen in het synodale proces de afgelopen jaren, waarin zij onder meer participeerde in het Netwerk Katholieke Vrouwen dat een gedegen verslag indiende bij de Nederlandse bisschoppen. Ook vergezelde zij mgr. Hans van den Hende naar Praag, waar zij zowel de vrouwelijke als de academische stem binnen de kerk vertegenwoordigde. Haar presentatie gaf een levendig beeld van de betekenis en het verloop van dit proces. Voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen sloot hierbij aan door te vertellen over haar boek Bottom-up kerk (zie hier een recensie), waarin ze vanuit haar protestantse achtergrond synodale principes hanteert en voorstelt.

Uit beide presentaties werd duidelijk: luisteren is een sleutelwoord in de synodale kerk die Paus Franciscus voor ogen heeft. Als Jezuïet is hij gevormd in de gezamenlijke onderscheiding der geesten. Namens het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit (Ignatius van Loyola is de stichter van de Jezuïeten) gaf Rick Timmermans de groep tijdens een workshop een eerste introductie in die spiritualiteit, waarbij een oefening in het ‘luistergesprek’ centraal stond.

Tenslotte sloot de groep aan bij de vespers die dagelijks plaatsvindt in het Huis van Dominicus, geleid door Erik Borgman en Anja van Leusden. Voor de één een vertrouwde manier van bidden, voor anderen nieuw. Uitkijkend naar Italië werd de dag afgesloten met pizza in de gezellige binnentuin van het Huis van Dominicus, waarbij het Taizélied ter opening de gezamenlijkheid weer goed uitdrukte. Veel deelnemers hebben deze kans gegrepen om kennis te maken met hun reisgenoten en hun ervaringen in Rome verdieping te geven. Op naar een mooie reis!