Dankbaar voor steun: “Bid mee met TOGETHER”

Ruim veertig jonge christenen uit veel verschillende kerken staan op het punt om op uitnodiging van Paus Franciscus naar Rome te vertrekken. Samen met de Paus, leiders uit het wereldchristendom en duizenden jongeren uit heel Europa bidden zij daar voor de toekomst van de kerk en de eenheid van de christenen. De Katholieke Vereniging voor Oecumene moedigt alle christenen aan om ook in Nederland op 30 september mee te bidden!

TOGETHER in Rome

Gecoördineerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene zullen deze jongeren deelnemen aan het oecumenisch avondgebed op het Sint-Pietersplein, een initiatief van Taizé dat warm is onthaald door Paus Franciscus. Zij bidden volgende week met en voor Mgr. Hoogenboom, prof. dr. Myriam Wijlens en alle andere leden van de synode die daags erna van start gaat. Deze belangrijke kerkvergadering bespreekt de rijke oogst van jarenlang luisteren naar álle katholieken, andere christenen en alle mensen van goede wil: het synodale proces. Naast Paus Franciscus en elf andere prominente leiders uit het wereldchristendom zal Mgr. Wallet, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht, de jongeren in Rome voorgaan in dit gebed, dat plaatsvindt in de stijl van Taizé.

TOGETHER in Nederland

Veel christenen in Nederland gaan in op de uitnodiging om ook elders in de wereld aan te sluiten bij dit bijzondere gebed. Paus Franciscus heeft meermaals benadrukt dat het synodale proces in onze kerk gevoed wordt door de wijsheid en ervaring van andere kerken en dat de oecumene op haar beurt een nieuwe impuls kan krijgen door de oefening in synodaliteit. De huidige gebeurtenissen geven veel hoop dat dit waar is!

Dankbaar voor steun aan synodaal proces

De Rooms-katholieke kerk is dankbaar voor de steun die ze van andere christenen krijgt in dit grote, mooie maar ook moeilijke proces. Echt samen luisteren naar wat de Geest in deze tijd van de kerk vraagt, juist ook via een oprecht geloofsgesprek, is een hele opgave! Dit proces is bovendien hard nodig om de kerk structureel te vernieuwen waar zij kwetsbaar is voor machtsmisbruik, zoals in de afgelopen jaren pijnlijk is gebleken. Paus Franciscus wil met dit proces niet alleen de symptomen daarvan bestrijden en het ontstane leed erkennen, maar ook op fundamenteel niveau de oorzaken aanpakken. Ook hoopt hij dat alle gelovigen samen zo beter verantwoordelijkheid leren nemen voor de liefdevolle dienstbaarheid waartoe het Evangelie ons aanspoort. Daarbij worden de ervaring en de steun van andere kerken bijzonder gewaardeerd! Bid je mee?

  • Zelf een viering organiseren? Kijk hier voor een suggestie voor een orde van dienst en laat ons weten van jouw plannen, dan vermelden we die op onze website. De liederen waarmee we in Rome bidden zijn hier te beluisteren. Een eenvoudig gebed in je eigen stijl kan natuurlijk ook!
  • Aansluiten bij een georganiseerd gebed? Zie hier alle bij ons bekende initiatieven.
  • De oproep van de Katholieke Vereniging voor Oecumene delen met jouw kerk? Deel deze pagina of verstuur onderstaande brieven naar jouw parochie of gemeente.
  • De inschrijving voor de busreis naar Rome is gesloten. Had je toch graag meegewild? Neem dan contact met ons op, dan kijken we of het alsnog mogelijk is je mee te nemen!
  • Verslag doen van dit evenement? Neem contact op met dr. Fokke Wouda, coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, partner van Taizé voor de Nederlandse bijdrage aan TOGETHER.

Omslagfoto: Taizéviering ter voorbereiding op TOGETHER op 25 juni 2023 in de oud-katholieke Sint Gertrudiskathedraal in Utrecht. Lars König/Elyseüs Photography