Inspiratiedag 2023

Waar?Sint-Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 in Oss
Wanneer?Vrijdag 3 november 2023, 14:00-17:00 uur (met in de ochtend van 11:00-14:00 de Algemene Ledenvergadering)
Voor wie?Openbaar
KostenGratis, een vrijwillige bijdrage voor de voortzetting van onze activiteiten wordt op prijs gesteld

Inspiratiedag 2023

LEZING | Vicaris Arjen Bultsma, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Groningen/Leeuwarden zal ingaan op de verhouding tussen oecumene en synodaliteit, met oog voor de recente ontwikkelingen rond de eerste zitting van de synode die op 3 november net achter de rug is.

REISVERSLAG | Deelnemers aan ‘TOGETHER: Samenkomst van Gods Volk’ in Rome vertellen over hun ervaringen. Hoe kijken zij terug op deze bijzondere reis? Met prachtige foto’s en verhalen!

VESPER | Avondgebed met Taizéliederen die op 30 september op het Sint-Pietersplein zijn gezongen. We bidden dat de ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk en de eenheid van alle christenen elkaar wederzijds mogen beïnvloeden en versterken.


Algemene Ledenvergadering

In de ochtend vindt de Algemene Ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene plaats. Hier worden onder andere het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting besproken. Leden hebben stemrecht, donateurs en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. Deelnemers aan de Algemene Ledenvergadering krijgen een eenvoudige lunch aangeboden. Aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk.

Omslagfoto: Katholieke Vereniging voor Oecumene/Elyseüs Photography