We zijn vertrokken! Veertig jonge christenen in een bus, op weg naar een hele bijzondere ervaring. Volg hier onze ervaringen!

De reis begint bij vertrek in Utrecht met een gebed en reiszegen door classispredikant ds. Trinette Verhoeven, gedelegeerde voor oecumene pastor Martin Los en hulpbisschop van Utrecht mgr. Herman Woorts. Na een korte stop in Den Bosch zijn we dan echt compleet en kunnen we definitief de snelweg op. Ook onderweg bidden we meermaals met de liederen die tijdens het avondgebed zaterdag ook worden gezongen. Onderweg zal er genoeg gespreksstof zijn: kennismaking, napraten over de voorbereidingsdagen, uitwisselen van verwachtingen… We zien uit naar deze reis, die op deze manier heel synodaal ook het doel is! We krijgen ook meteen al de eerste reacties uit Rome:

“Een prachtig begin van jullie historische pelgrimage. Ik wens jullie een hele goede reis toe. Tot in Rome!”

Mgr. Bernd Wallet, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht, al in Rome omdat hij samen met Paus Franciscus en andere leiders uit het wereldchristendom zal voorgaan tijdens TOGETHER

“We are waiting for you ‘with open arms’!”

Laura Infante, coördinator ontvangst in de gastparochie
Mgr. Woorts en ds. Verhoeven begeleiden ons vertrek gebed en reiszegen. Foto: Lars König/Elyseüs Photography.
We bidden onder meer het oude gebed ‘Adsumus Sancte Spiritus’, dat de hele synode zal klinken en dat voor TOGETHER door Taizé op muziek werd gezet. Foto: Lars König/Elyseüs Photography.