Een praise-dienst in het hart van de Rooms-Katholieke Kerk: tijdens TOGETHER zal het gebeuren. Daarmee wordt het evenement ook een ontmoeting van gebedsculturen. gelovigen met heel verschillende kerkelijke achtergronden komen naar Rome om mee te bidden met de Rooms-Katholieke Kerk. En elk van hen brengt zijn eigen ervaringen en gebruiken mee. Een mooie manier om elkaars gewoonten te leren kennen. Zo is inmiddels bevestigd dat er een moment van worship of aanbidding zal plaatsvinden in de Sint-Jan van Lateranen. Een manier van zingen en bidden die voor veel katholieken onbekend zal zijn. Paus Franciscus zoekt vaker het contact met charismatische en evangelicale christenen, een groep die wereldwijd groeit maar vaak buiten de oecumenische contacten bleef.

Alleen al deze aankondiging biedt mooie kansen voor kennismaking over en weer. Zo zullen verschillende christenen de term aanbidding heel anders horen. Katholieken denken dan doorgaans aan het uitstellen van de hostie, die in de mis is geconsacreerd en waarin zij Jezus aanwezig weten. Op die manier aanbidden zij hun Heer die zich laat ontmoeten in het sacrament. Door verschillende opvattingen over wat er tijdens de eucharistie of het avondmaal gebeurt, is dit eeuwenlang een moeilijk punt geweest in de interkerkelijke contacten. En ook nu kan dat nog het geval zijn. De organisatie van TOGETHER houdt rekening met deze gevoeligheden en wil gesprek hierover aanmoedigen en faciliteren.

Overigens is dit niet de vorm van aanbidding die op zaterdag 30 september plaatsvindt. Dan gaat het om een vorm van spiritualiteit die gangbaar is in de charismatische en evangelicale christelijke gemeenschappen. Zij verstaan onder aanbidding het zingen van lofliederen, vaak geleid door een professionele band. Een moderne vorm die inmiddels vooral in de protestantse wereld verspreid is. En deze vorm van aanbidding vindt dan weer plaats in de Sint-Jan van Lateranen, die met recht de belangrijkste kerk van het katholicisme genoemd kan worden.

Dat zit zo: in de visie van de Rooms-Katholieke Kerk bestaat de christelijke gemeenschap uit gelovigen die samenkomen om te bidden, (eucharistie)vieren en dienen, geleid en voorgegaan door hun bisschop. Dat is de plaatselijke kerk, die kan bestaan uit vele geloofsgemeenschappen of parochies. Die plaatselijke kerken zijn weer in eenheid met elkaar, zodat een netwerk van christenen bestaat over de hele wereld. Dat zij één zijn wordt uitgedrukt door de eenheid van de bisschoppen, in het bijzonder met de bisschop van Rome, de paus. Nu heeft elke bisschop een cathedra, een stoel of troon. Die staat in de de kathedraal, de centrale kerk in het bisdom. De paus, dus zelf een bisschop, heeft ook zo’n troon en die staat niet in de Sint-Pieter zoals je misschien zou verwachten, maar in de Sint-Jan van Lateranen. En juist in díe kerk vindt dit moment van aanbidding of worship plaats. Over een ontmoeting van culturen gesproken!

Foto: Wiesia Klemens. Taizéviering in de Sint-Jan van Lateranen tijdens de Europese Ontmoeting, december 2012