Uit de vereniging: TOGETHER en de Zondag voor de Oosterse Kerken

Veel aandacht voor TOGETHER in ons blad Overeen: tweemaal per jaar informeert de Katholieke Vereniging voor Oecumene haar leden via dit medium. Het nieuwste nummer valt één dezer dagen op de mat, zo zijn geïnteresseerden, parochiebesturen en religieuze ordes en congregaties goed op de hoogte van onze reis. Ook ontvingen zij een ansichtkaart met een uitnodiging voor TOGETHER, om daarmee iemand uit hun directe omgeving uit te dagen mee te gaan naar Rome. Laat het ons weten als je via zo’n kaart hier terecht bent gekomen en deel je uitnodiging op social media!

Naast informatie over TOGETHER en wat dit project kan betekenen voor de Nederlandse oecumene en de Katholieke Vereniging voor Oecumene biedt het blad ook achtergrondinformatie over de rol van kerken in de oorlog in Oekraïne. Elk jaar bidden alle rooms-katholieke parochies in Nederland in het bijzonder voor de Oosterse Kerken. Naast de westerse oecumene is dit een tweede aandachtsveld van de Katholieke Vereniging voor Oecumene: de relatie met de aan Rome verbonden Kerken in het Oosten en de andere Orthodoxe Kerken. Van de eerstgenoemde categorie, ook wel Oosters-Katholieke of geünieerde kerken genoemd, zijn er 23 (bijvoorbeeld de Grieks-Katholieke Kerk in onder andere Oekraïne) en zij hebben een eigen traditie, ritus en kerkrecht, maar zijn wel in volledige eenheid met de paus, de bisschop van Rome. Samen met de Latijnse Kerk (de Rooms-Katholieke Kerk zoals wij die hier ook kennen en verreweg het grootste kerkgenootschap) vormen zij de Katholieke Kerk.

“Uit één van de verhalen van onze Oekraïense vrienden, blijkt dat hij tijdens zijn vlucht vanuit het verwoeste Marioepol naar het Westen, in Rusland door verscheidene groepen Russische vrijwilligers liefdevol is opgevangen.”

Vader Theodoor van der Voort in Overeen

Dit jaar vraagt de Katholieke Vereniging voor Oecumene in het bijzonder gebed voor de Orthodoxe Kerken in Europa. Zij zijn intern sterk verdeeld geraakt in de afgelopen jaren, wat het meest pijnlijk zichtbaar wordt in de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, waar zij lijnrecht tegenover elkaar staan. In Overeen vind je hier wat duiding over en ook een impressie van het dagelijks samenleven van Russen en Oekraïners in de Russisch-Orthodoxe parochie in Deventer.

Voor Overeen, zie: Overeen 2023-50 Als christenen samen op weg (oecumene.nl)
Voor de Zondag voor de Oosterse Kerken, zie Elkaar vasthouden op dezelfde weg – Zondag Oosterse Kerken 7 mei 2023 (oecumene.nl)