Wereldraad: “bid voor Nederland, België en Luxemburg”

Van 26 februari t/m 4 maart bidden christenen wereldwijd voor Nederland, België en Luxemburg, op uitnodiging van de Wereldraad van Kerken. Dankbaar voor het gebed van anderen voor onze regio weten we ons als Nederlandse kerk gesteund en gewaardeerd. Laten we ook zelf bidden voor onze landen en er hoop uit putten voor de kerk en de oecumene in ons land. De Wereldraad schrijft op haar website:

Laten we danken voor:

  • de belangrijke rol die politiek leiders hier hebben gespeeld in de Europese integratie
  • hoe de mensen hier leiding hebben gegeven aan creatieve oplossingen voor ecologische, economische en culturele uitdagingen
  • hoe kerken barrières hebben overwonnen en samenwerken voor een goed leven voor allen
  • de oecumenische bijdragen uit deze regio en hun doorgaande steun

Laten we bidden voor:

  • het overwinnen van culturele, taalkundige en politieke obstakels en achterdocht die verdeeldheid zaait
  • de moeilijke nalatenschap van de kolonisatie en de zucht naar economisch eigenbelang
  • immigranten die onwelkom zijn of worden gemarginaliseerd in deze landen
  • grotere tolerantie en solidariteit door iedereen in deze samenlevingen

De oproep, met suggesties voor gebeden, is hier te vinden. Over de oecumenische gebedscyclus schrijft de Wereldraad:

Het gebed is het hart van de oecumenische beweging. Jezus bad dat wij – zijn volgelingen – allen één zouden mogen zijn. Wanneer we voor elkaar bidden kunnen we Gods geschenk van eenheid ervaren. Het gebed steunt ons op onze weg richting de eenheid die iedereen kan zien, “opdat de wereld gelooft” (Joh. 17:21).

De oecumenische bebedscyclus begeleidt ons gedurende een jaar langs elke regio in de wereld. Door eenmaal per jaar te bidden voor elke plaats op aarde en haar bewoners tonen wij onze solidariteit met christenen over de hele wereld, broeders en zusters die in verschillende situaties leven, die andere problemen hebben en die ook hun eigen gaven delen. Bid met ons!

Tekst: Wereldraad van Kerken