TOGETHER is nog maar net aangekondigd, maar de voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. Zo vond er in november 2022 in Taizé een ontmoeting plaats om te brainstormen over dit bijzondere evenement. Na een eerdere bijeenkomst in mei werden opnieuw afgevaardigden van tientallen kerkgenootschappen, christelijke organisaties en jongerenbewegingen wereldwijd uitgenodigd om in Taizé met elkaar in gesprek te gaan over de start van de bisschoppensynode.

Vanuit Nederland waren (online) Fokke Wouda (coördinaor van de Katholieke Vereniging voor Oecumene), mgr. Bernd Wallet (Oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht) en Thelma Schoon (Oud-katholiek jongerenpastor) aanwezig. Het doel van deze bijeenkomst was de ontmoeting tussen de verschillende aanwezigen, het informeren over de geplande bijeenkomst in Rome en een begin te maken in het nadenken over praktische en inhoudelijke invulling van het programma.

Onder de genodigden bevonden zich zuster Nathalie Becquart XMCJ (Synodesecretariaat) en vader Hyacinthe Destivelle OP (Dicasterie voor Bevordering van de Eenheid van de Christenen), die uitleg gaven over het verloop en de actuele status van het synodale proces in de Rooms-katholieke Kerk en het verband tussen synodaliteit en oecumene. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over het belang en de betekenis van de komende bisschoppensynode en spraken daarbij hun persoonlijke verwachtingen, hoop of verontrusting uit. Velen benadrukten dat het synodale proces een unieke kans vormt om als broeders en zusters in Christus beter naar elkaar te luisteren en de gegeven eenheid tussen christenen opnieuw vorm te geven. Meermaals werd een oproep gedaan om daarbij vooral goed naar de jonge generatie van de kerk te luisteren.

Tijdens het verblijf werden verder door de broeders van Taizé workshops georganiseerd, waarin de aanwezigen mee konden denken over de praktische of inhoudelijke invulling van het programma in Rome. Zo dient er bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid en ecologische uitdagingen en werd er alvast nagedacht over de invulling van de liturgische momenten in het programma.

Naast de vorderingen op het gebied van organisatie bracht deze bijeenkomst in Taizé vooral vreugde en enthousiasme voort om deze bijzondere gebeurtenis in Rome te laten plaatsvinden, in de hoop dat het een nieuwe impuls zal geven voor de toenadering onder christenen.

”Ik vond het bijzonder om te zien hoe Taizé een gemeenschappelijke basis vindt voor mensen van verschillende kerkelijke en christelijke stromingen. Het was ontroerend om met elkaar in gesprek te gaan over het gevoel dat we ten diepste één zijn en het verlangen om dat meer uit te dragen en het was heilzaam om de hoop uit te spreken dat dit synodale proces een begin kan zijn van iets nieuws en groters, zonder voorbij te gaan aan teleurstellingen uit het verleden. Door samen te bidden en vieren tijdens de Taizé-gebeden gaven we direct uitdrukking aan dit verlangen.”

Thelma Schoon