Paus Franciscus: oecumenisch gebed bij aanvang synode

Op zondag 15 januari 2023 kondigde Paus Franciscus een bijzondere gebeurtenis aan! Bij de aanvang van de Algemene Bisschoppensynode over synodaliteit dit jaar zal op initiatief van Taizé een oecumenisch gebed plaatsvinden op het Sint-Pietersplein in Rome. Hiertoe worden met name jongvolwassenen (18-35 jaar) en leiders van alle christelijke denominaties uitgenodigd.

Naar verwachting zullen duizenden van hen naar Rome afreizen om dit belangrijke proces in de Rooms-katholieke kerk met gebed te begeleiden. Dit zal meteen een hoopvol teken op weg naar christelijke eenheid zijn. De Katholieke Vereniging voor Oecumene werkt achter de schermen al samen met Taizé om een reis vanuit Nederland te organiseren. Wij hebben een daarvoor een oecumenisch projectteam opgezet en volgende week lanceren we een website met meer informatie!

De paus kondigde dit aan tijdens het Angelusgebed:

“Van 18 tot 25 januari vindt opnieuw de traditionele Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen plaats. Het thema of dit jaar komt uit het boek van de profeet Jesaja: ‘Leer goed te doen en zoek naar gerechtigheid’. Laat ons de Heer danken dat Hij Zijn Volk met trouw en geduld leidt naar de volledige eenheid. En vragen we de Heilige Geest ons te verlichten en te ondersteunen met zijn gaven. De weg naar de volledige eenheid van de christenen en de weg van de synodale bekering van de kerk zijn verbonden. Daarom grijp ik deze gelegenheid aan om aan te kondigen dat zaterdag 30 september op het Sint-Pietersplein een oecumenisch avondgebed zal plaatsvinden tijdens welke we aan God het werk van de 16e algemene vergadering van de bisschoppensynode zullen toevertrouwen. Voor de jongeren die naar het avondgebed zullen komen zal er een speciaal programma zijn dat het gehele weekend zal duren, georganiseerd door de gemeenschap van Taizé. Ik nodig de broeders en zusters van alle christelijke confessions op deel te nemen in deze bijeenkomst van Gods Volk.”

Paus Franciscus (vertaling: Hendro Munsterman)

Dit nieuws komt, heel gepast, daags vóór de start van de internationale week van gebed voor de eenheid van christenen (18-25 januari). In Nederland wordt die week van 15-22 januari 2023 gehouden, vanwege de unieke samenwerking tussen de Raad van Kerken en Missie Nederland. De paus koppelt oecumene en synodaliteit expliciet aan elkaar. Het verlangen naar eenheid is in de samenvatting van reacties van gelovigen wereldwijd uitdrukkelijk genoemd als thema voor de bisschoppensynode over synodaliteit. Paus Franciscus nodigde niet alleen alle katholieke gelovigen, maar alle christenen en alle mensen van goede wil uit om mee te denken over de toekomst van de kerk. Die inventarisatie mondt komend jaar uit in de bisschoppensynode: een periodieke vergadering van bisschoppen over de uitdagingen waar de kerk voor staat. Het nu aangekondigde gebed op het Sint-Pietersplein wil die vergadering begeleiden met gebed.