Paus Franciscus ontvangt team Together

Paus Franciscus ontving de voorbereidingsgroep voor Together afgelopen woensdag in het Vaticaan. Hij benadrukt daarmee het belang dat hij hecht aan dit gebed dat plaats zal vinden aan het begin van de synode in oktober. Hij moedigde de groep onder leiding van de broeders van Taizé van harte aan om door te gaan met de voorbereidingen en veel jonge christenen uit alle kerken samen te brengen in Rome en op andere plaatsen in de wereld.

De bijzondere ontmoeting vond plaats na afloop van een intensief tweedaags programma. Een groep van ongeveer 50 vertegenwoordigers van kerken, organisaties, bewegingen en (klooster)gemeenschappen uit heel Europa zette een nieuwe stap in de ontwikkeling van het programma dat van 29 september tot en met 1 oktober 2023 plaatsvindt in Rome. De Katholieke Vereniging voor Oecumene werd vertegenwoordigd door coördinator Fokke Wouda.

Een impressie van de reis en de ontmoeting met de paus volgt!

Foto: Fokke Wouda. Paus Franciscus neemt een promo-video op tijdens de ontmoeting.