Een enthousiaste groep mensen uit heel Europa is deze dagen bij elkaar in Rome om TOGETHER verder voor te bereiden. Namens de Katholieke Vereniging voor Oecumene ben ik aanwezig. De gemeenschap van Taizé biedt een vol en inspirerend programma. De basis is gezamenlijk gebed: elke ochtend, middag en avond bidden we op verschillende plekken in de stad, waar we gastvrij ontvangen worden door verschillende kerken: katholiek, episcopaals, Waldensisch. Een hoopvol voorproefje!

Zo is de basis van de voorbereidingen voor TOGETHER geheel in de geest van het evenement zelf: ontmoeting, uitwisseling en gebed staan centraal. Daarnaast worden we bijgepraat over hoe het gaat met het wereldwijde synodale proces door zuster Nathalie Becquart (ondersecretaris van de synode) en over de oecumene door priester Hyacinthe Destivelle (van het Vaticaanse dicasterie voor de eenheid). Ook bezoeken we verschillende gemeenschappen die in hun diaconale projecten werken met vluchtelingen en daklozen in Rome.

Natuurlijk wordt er ook veel gedeeld over de voorbereidingen die Taizé in samenwerking met het Vaticaan doet en over de plannen die kerken, organisaties en gemeenschappen in de verschillende landen maken. Het is inspirerend om met een groep mensen van heel verschillende culturele en kerkelijke achtergronden samen te zijn om zoiets bijzonders voor te bereiden. Er is veel hoop, vertrouwen en enthousiasme nodig om een evenement van deze omvang aan te gaan. Gelukkig lijkt het daar niet aan te ontbreken!

“Als we slaapplekken zoeken in Rome, dan hopen we niet alleen een dak te vinden om onder te slapen, maar hopen we ook harten te krijgen. De ervaring en de ontmoeting zijn onderdeel van TOGETHER.”

Broeder Luc van Taizé

Ongeveer vijftig mensen brainstormden deze dagen over allerlei vragen die nog open zijn. Waar zal een moment van worship plaatsvinden op de middag voor het gebed op het Sint-Pietersplein? Hoe kunnen zoveel mogelijk jongeren bereikt worden? Welke communicatiemiddelen kunnen we ontwikkelen? Hoeveel deelnemers kunnen we er eigenlijk verwachten? Wie kan er contact leggen met de Romeinse parochies om te zorgen voor slaapplaatsen? Er zijn al verschillende teams online bezig met veel van deze vragen, maar elkaar enkele dagen zien op de locaties waar het daadwerkelijk gaat plaatsvinden is wel heel waardevol en nodig. Iedereen is enthousiast geworden van het idee, maar dat enthousiasme moet ook gevoed blijven worden. En ook voor het voorbereidende team is het van belang samen onderweg te zijn en te ontdekken met wie je dat eigenlijk doet. Dus op veel vlakken is het een waardevolle ontmoeting.

Van de deelnemers zijn er veel werkzaam in het jongerenpastoraat in verschillende Europese landen. Anderen behoren tot gemeenschappen als Focolare en Chemin Neuf of bewegingen als de Laudato Si’ Movement. Iets soortgelijks als onze vereniging ben ik nog niet tegengekomen. We lijken goed op schema te liggen qua concrete organisatie van een reis. Dat is reden voor trots op de projectgroep die nu namens de vereniging aan dit project werkt en dankbaarheid richting het bestuur vanwege de enthousiaste manier waarop die de gelegenheid meteen heeft aangegrepen. Met nog veel werk in het verschiet is dit bezoek aan Rome in elk geval een inspirerende en bemoedigende ervaring!

Foto: Fokke Wouda, coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (l) en Frère Alois, prior van Taizé en initiatiefnemer van TOGETHER (r)