Monique van Dijk-Groeneboer: “Jonge mensen zijn nu al in onze kerk, niet pas in de toekomst!”

Op weg naar de synode (en TOGETHER 2023) bespreken delegaties uit heel Europa momenteel het rapport ‘Enlarge the Space of Your Tent’, de synthese van alle nationale rapporten uit de consultatiefase. Het is een belangrijke stap in het synodaal proces. Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar Religieuze Educatie in Tilburg vertelde over de inzichten die in Nederland zijn opgedaan naar aanleiding van dat document.

In haar toespraak wees prof. Van Dijk-Groeneboer op de vier dialogen die katholieken moeten voeren, zoals verwoord door paus Paulus VI: de dialoog binnen de Rooms-katholieke kerk, de dialoog met andere christenen, die met andere godsdiensten en de dialoog met alle mensen van goede wil. Verder benadrukte ze dat een grotere rol voor vrouwen gewenst wordt door velen die hun stem lieten horen in de consultatiefase, juist ook vanwege hun leidinggevende kwaliteiten. Naast andere groepen wiens stemmen nog onvoldoende gehoord worden in de kerk brak Van Dijk-Groeneboer een lans voor de jongeren:

We willen ook luisteren naar jonge mensen. Meer dan ooit zoeken ze naar belonging, naar authenticiteit en autonomie. Velen lijden onder depressie en eenzaamheid en niemand kijkt echt naar ze om of luistert naar ze. Jonge mensen zijn nu al in onze kerk, niet pas in de toekomst!

Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer (vertaling: Fokke Wouda)

De gesprekken in Praag duren tot en met 12 februari 2023. Prof. Van Dijk-Groeneboer is onderdeel van de Nederlandse delegatie, die verder bestaat uit mgr. Hans van den Hende (bisschop van Rotterdam, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en referent voor de oecumene), Lisette van Oordt (beleidsmedewerker van de zusters Dominicanessen) en dominicaans pater Richard Steenvoorde OP. De eigenlijke bisschoppensynode, waarvoor het gehele proces input geeft, heeft haar eerste sessie in oktober 2023 en een tweede in het najaar van 2024.

De gehele toespraak van prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer