Je online inzetten? Vrijwilligers gezocht!

De organisatie van een groot evenement als TOGETHER vraagt veel communicatie en registratie. We verwachten duizenden deelnemers, die zich allemaal moeten aanmelden en informatie willen ontvangen. Help je mee? Een internationaal media-team verzorgt de administratie, registratie en communicatie. Het team overlegt regelmatig online.

Je ontmoet enthousiaste mensen uit heel Europa en werkt samen met de broeders van Taizé aan een project met impact. De katholieke bisschoppen vergaderen in oktober over de toekomst van de kerk. Met dit gebed beginnen we hun spirituele voorbereiding op deze vergadering. De stemmen van jonge christenen uit álle kerken mogen daarbij gehoord worden! Jij maakt dit mogelijk door je in te zetten voor de organisatie van TOGETHER:

  • April-september
  • Communicatieve taken in overleg:
    – Administratie en registratie
    – Contact met deelnemers
    – Meehelpen met (social) media-uitingen
  • Op vrijwillige basis
  • Online samenwerking

Neem contact op voor vragen of meld je aan!