Vorm een groep en ga samen mee!

Wil je mee naar Rome en daarmee impact creëren in jouw eigen omgeving? Wil je bijvoorbeeld een oecumenisch netwerk activeren of leren hoe je in jouw geloofsgemeenschap het ‘samen kerk zijn’ een impuls kunt geven? Sluit je dan aan bij een initiatief bij jou in de buurt. Of verzamel zelf een (oecumenisch samengesteld) groepje en meld je samen aan voor deze reis! Doe je zelf zo’n oproep, stel ons op de hoogte, dan plaatsen we je erbij!

Foto: Wiesia Klemens

Actuele groepen

Deventer/Raalte

Twee leden van het projectteam van deze reis zijn verbonden aan de Heilige Lebuïnusparochie in Deventer. Priester Gauthier de Bekker (ook verbonden parochie Heilig Kruis in Raalte) en Fokke Wouda vormen graag een oecumenisch netwerk in deze omgeving. De verschillende kerken hier doen al regelmatig dingen samen, maar daar kan altijd meer bij!

Vragen? Neem contact op met Gauthier de Bekker, gdebekker@heiligelebuinus.nl of 0622339977 en Fokke Wouda, fokke.wouda@oecumene.nl of 0615965784.

“Christen zijn is een hele uitdaging. Maar wel een mooie; hoe bijzonder is het om samen te ontdekken wat je talenten zijn en die te kunnen gebruiken voor de mensen om je heen? Daarin samen oefenen en elkaar steeds weer helpen en aanmoedigen is voor mij de kern van synodaliteit, waar TOGETHER ook over gaat. Samen zijn we op reis in dit leven, in onze eigen geloofsgemeenschap en als kerken samen. Ik hoop dat de oefening in samen-op-weg zijn die de paus ons gegeven heeft ons zal helpen om onze christelijke identiteit te verdiepen en de uitnodiging die Christus ons doet om hem na te volgen nog beter vorm te geven.”

Fokke Wouda (op de foto met frère Alois, prior van Taizé en initiatiefnemer van TOGETHER)

Groningen en omgeving

Doopsgezind predikant Nick Everts wil graag een groep uit de omgeving Groningen leiden. Meer weten? Ga naar de Taizéviering met informatiemoment dat hij organiseert op zondag 25 mei om 16:00 uur in de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Dit Taizégebed staat in het teken van christelijke eenheid. Aansluitend zal er informatie gegeven worden over TOGETHER.

Adres: Oude Boteringestraat 33, Groningen
Iedereen is zonder aanmelden welkom!

Vragen? Neem contact op met Nick Everts, contact@nickeverts.nl of 0613815470

“Na zo’n 500 jaar protesteren is het voor de vele protestantse stromingen wellicht tijd om elkaar opnieuw te (leren) verstaan. De uitnodiging van paus Fransiscus aan jongeren uit alle kerken om te zoeken naar eenheid getuigt daarom van moed. Durft mijn generatie en durf ik het aan?

Ds. Nick Everts

Wijchen en omgeving

Coördinator missionaire parochie van de parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen Ramon Roks nodigt je uit om mee te gaan. Zie Together: Samenkomst van Gods Volk: 5-daagse Romereis – Parochie De Twaalf Apostelen voor zijn oproep.

Bij voldoende interesse wordt er gekeken of er ook Taizégebeden en jongerenbijeenkomsten voor deze leeftijdsgroep in Wijchen georganiseerd kunnen worden. Neem dus vooral contact op met Ramon!

Vragen? Neem contact op met Ramon Roks, ramon.roks@detwaalfapostelen.nl of 0619864645

“In onze parochie is het zoals in zovele parochies in Nederland niet gewoon dat jongeren betrokken zijn op de plaatselijke geloofsgemeenschap. Het is ons als kerk de afgelopen decennia blijkbaar niet geweldig goed gelukt bezig te zijn met waar zij in hun leven mee bezig zijn. Ook al horen we in onze kerken vaak dat er geen jongeren zijn, ze zijn er natuurlijk wel, alleen zijn wij als kerk niet altijd waar zij zijn.
In de synode over synodaliteit laat de kerk zien dat zij een kerk wil zijn waar er geluisterd wordt naar iedereen. Dat we samen op weg zijn om te horen en te zien waar de Heilige Geest ons brengt. Juist daarom zie en voel ik het belang jonge mensen over kerkmuren heen bij elkaar te brengen.
Waar het ons ook brengt in ieder geval uit te stralen dat wij als kerk plaats en ruimte bieden aan alle mensen, ook de jongere generatie, zelfs in Wijchen. Niet enkel om ze de kerk binnen te halen, maar om samen met hen op weg te gaan, biddend voor kerk en wereld, open naar elkaar en God. ‘Opdat zij allen één zijn’.”

Ramon Roks