In Rome: een bemoedigend bezoek

Begin maart was ik in Rome, om met de broeders van Taizé en zo’n 60 anderen uit heel Europa verdere voorbereidingen te treffen voor TOGETHER. Inspirerende dagen, die nieuwe energie geven om verder te gaan. Maar wat hebben we daar allemaal gedaan?

Tekst: Fokke Wouda. Uitgelichte foto: de voorbereidingsgroep werd door Paus Franciscus ontvangen. © Vatican Media

Het programma besloeg eigenlijk twee volle dagen. Na een welkom in een gemeenschap van priesters waar ik zou verblijven op vrijdagmiddag had ik een paar uur om te settelen en de stad te bekijken. Het programma begon in de avond met een gebed in de stijl van Taizé, met de deelnemers die al waren aangekomen. Een aantal van ons was gevraagd een lezing of voorbede uit te spreken in verschillende talen. Dat was nog even wennen, maar gedurende deze dagen liep dat steeds soepeler. Die gebeden (in de ochtend, middag en avond) vormden de ruggengraat van het programma, zoals ze ook het leven in Taizé bepalen. Samen met een lectio divina in de ochtenden namen ze toch best wat tijd in beslag. Ik leerde een belangrijke les: het voorbereiden van zo’n groot project doe je niet door zo efficiënt mogelijk te vergaderen, maar door elkaar te leren kennen, met elkaar vertrouwd te raken en met elkaar te bidden!

Impressie van de voorbereidingen in 90 seconden. Beeld: Taizé

Zo gezien hebben we maar een paar momenten van concreet brainstormen en plannen gehad. In verschillende groepjes dachten we mee over het zaterdagprogramma, de opvang van duizenden deelnemers, vragen rond vervoer en milieu, de deelname van kwetsbare groepen en – zoals ik – over mediastrategieën om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Ook werden we goed bijgepraat over de stand van zaken en over het synodale proces dat uitmondt in de synode waarbij het gebed uiteindelijk plaatsvindt.

Verder hebben we nog veel bezoeken afgelegd. Zo nam ik deel aan een excursie naar de Waldensische theologische faculteit. Deze groep christenen die vandaag de dag de gereformeerde kerk van Italië vormen ontstond in de 12e eeuw en is zwaar vervolgd door de Katholieke Kerk. De pijn daarvan is nog altijd voelbaar. Oecumene draait ook om verzoening… Verder waren er bezoeken aan het Angelicum, een universiteit van de dominicanen, waar we ontvangen werden door priester Hyacinthe Destivelle, die werkt voor het Vaticaanse Dicasterie voor de bevordering van de eenheid onder de christenen en aan de Episcopaalse kerk in Rome, die in de kelders een indrukwekkend opvangcentrum voor pas aangekomen vluchtelingen herbergt. Al deze bezoeken bereiden ons voor op Rome, maar Rome ook op ons! Zo zijn wij voor hen het gezicht van TOGETHER en een aansporing om gastvrijheid te bieden in het kader van dit evenement.

Paus Franciscus neemt een promo op voor TOGETHER tijdens de audiëntie met de voorbereidingsgroep. Foto: Fokke Wouda

Als dit al niet genoeg was, dan volgde nog een mooie afsluiting van het programma op woensdagochtend. Paus Franciscus initieerde het synodaal proces en is ook van harte betrokken bij de oecumene. Hij omarmde TOGETHER, een idee van de prior van Taizé, broeder Alois, en toonde warme belangstelling door onze groep in audiëntie te ontvangen. Hij nam ruim de tijd voor ons, sprak ons waarderend en bemoedigend toe en drukte ieder van ons de hand. Natuurlijk een moment om te koesteren! Een uitgebreider verslag van deze ontmoeting volgt nog, hieronder een eerste impressie die ik direct na de ontmoeting opnam.

In ieder geval: de voorbereidingen lopen goed, zowel internationaal als hier in Nederland. Het belooft een bijzondere gebeurtenis te worden, die impact zal hebben op de synode en daarmee op de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk. De stem van andere christenen en van een jonge generatie zal zeker gehoord worden in Rome!

Coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Fokke Wouda deelt zijn eerste indrukken na de audiëntie met Paus Franciscus.