Oecumene is een prioriteit voor de Rooms-Katholieke Kerk! Het document dat de basis vormt voor de besprekingen tijdens de synode is op 20 juni 2023 gepubliceerd. Het is het resultaat van het luisteren naar het hele volk van God: iedereen, katholieken en andere christenen (en álle mensen van goede wil) konden in de afgelopen jaren meepraten. Daaruit blijkt dat er een grote behoefte is om de oecumenische contacten te verdiepen. En dus staat het op de agenda! Ondersteun je dat gesprek met gebed tijdens TOGETHER?

Tijdens de synode onderscheiden de bisschoppen en de overige leden van de synode (inmiddels ook veel leken, mannen en vrouwen) wat de Heilige Geest vraagt van de kerk in onze tijd. De input die daarvoor is gegeven in de afgelopen jaren en die in de afgelopen maanden nog op continentaal niveau werd besproken, vormt daarbij het uitgangspunt. Wat zegt God door het ‘geloofsaanvoelen’ (de zogenaamde sensus fidelium) van de gehele kerk?

“Synodaliteit en oecumene zijn twee wegen die samen bewandeld moeten worden, met hetzelfde doel: een beter christelijk getuigenis.”

Instrumentum laboris (werkdocument voor de synode) § B 1.4

Deze synodaliteit gaat ervan uit dat elke gedoopte christen deelt in de drievoudige taak van Jezus: profeet, priester en koning. Dus werken zij ook mee in de missie en zending van de kerk in deze wereld. Dat katholieken daarbij veel van andere christenen kunnen leren, wordt in het document voluit erkend. We hebben elkaar veel te bieden! Iets hiervan hopen we tijdens TOGETHER zichtbaar te maken en het is van grote waarde dat alle christenen zich samen verenigen in gebed voor de toekomst van de kerk.

“Hoe kunnen we de actieve bijdrage van het héle volk van God aan de oecumenische beweging stimuleren? In het bijzonder, hoe kunnen we participeren in de belangrijke bijdrage van kloosterlingen, interkerkelijke koppels en families, jongeren, kerkelijke bewegingen en oecumenische gemeenschappen?”

Instrumentum laboris (werkdocument voor de synode) § B 1.4

Het document is hier te vinden in meerdere talen, zie hieronder de Engelse versie. Een Nederlandse vertaling wordt binnenkort verwacht. Ga je mee naar Rome, om door je aanwezigheid en gebed bij te dragen aan de beantwoording van deze en andere vragen? Het is veelzeggend en bijzonder dat de leden van de synode het oecumenisch gebed met zoveel jonge christenen zullen bijwonen ter voorbereiding op de synode die kort erna start!

Bron: www.synod.va