Dr. Fokke Wouda

Coördinator

“Christelijke verdeeldheid én het zoeken naar verzoening zijn onderdeel van mijn biografie. Daarom zet ik mij met veel intrinsieke motivatie in voor het werk van de vereniging, bouwend op de overtuiging dat de kerk ten diepste al één is.”

Fokke studeerde gereformeerde en katholieke theologie en promoveerde in 2022 op een proefschrift over Eucharistische gastvrijheid in oecumenische monastieke gemeenschappen. Hij trad later dat jaar aan als coördinator. Daarbij is hij ook door Nederlandse Bisschoppenconferentie afgevaardigd in de Beraadgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland.

Contact

Werkdagen: ma/do/vrij
E-mail : fokke.wouda@oecumene.nl