Algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden TOGETHER 2023

Welkom bij de reis naar Rome voor TOGETHER: Samenkomst van Gods Volk! Voor een goed verloop van de reis hier enkele huisregels en voorwaarden:

 • Je houd je aan enkele huisregels:
  • Door inschrijving committeer je je aan het gehele programma en doe je aan alle onderdelen mee.
  • Je toont respect voor christenen uit andere kerken. Meegaan betekent je openstellen voor een constructieve dialoog, waar een houding van luisteren centraal staat. Goede gesprekken en discussies zijn uiteraard van harte welkom!
  • In Rome ben je te gast bij een gezin of een geloofsgemeenschap. Gebruik geen drank, tenzij aangeboden door je gastheer of -vrouw. Gebruik geen andere verdovende middelen.
 • Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor reis- en annuleringsverzekeringen.
 • Vergeet je paspoort of ID-kaart niet!
 • De busreis wordt uitgevoerd door Stichting VIDEBO, ‘s-Hertogenbosch.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen tijdens de gehele reis.
 • De heenweg omvat een hotelovernachting in tweepersoonskamers. In Rome verblijf je in een gastgezin of een gastgemeenschap. Het is niet gegarandeerd dat hier een bed beschikbaar is. Neem zelf een luchtbed of matje en slaapzak mee. Op de terugweg rijden we in één keer door en brengen we de nacht door in de bus.
 • Je inschrijving is compleet na betaling van de aanbetaling van € 250,– binnen één week na het insturen van het aanmeldformulier. Het resterende bedrag van € 100,– dient uiterlijk 31 augustus betaald te zijn.
 • Het voorschot is niet-restitueerbaar. Indien het restbedrag niet op tijd wordt voldaan wordt uw inschrijving geannuleerd zonder teruggaaf van het voorschot.

Deze voorwaarden zijn aangepast op 29 juni 2023 met het verlagen van de deelnemersprijs.

Terms and conditions TOGETHER 2023

Welcome to the excursion to Rome for TOGETHER: Gathering of the People of God! Please read these terms and conditions carefully:

 • Please adhere to a few house rules:
  • By registering you commit to the entire programme and you will participate in all the activities
  • Respect Christians from different denominations. Joining this journey includes openness to a constructive dialogue, in which a listening attitude is central. Good conversations and discussions are of course more than welcome!
  • In Rome, you will be hosted by families or parishes. Do not consume alcohol, unless offered by your hosts. Do not use any drugs.
 • You are responsible for your own travel and cancellation insurances.
 • Do not forget to bring your passport!
 • The bus will be operated by Stichting VIDEBO, ’s Hertogenbosch.
 • The organization is not liable for damage to or theft of property during the entire trip.
 • Halfway the journey to Rome, we will sleep in double bedrooms. In Rome, you will stay in host families or a parish hall. We cannot guarantee a bed, so please bring your air mattress and sleeping bag. The return journey does not include a stay in a hotel, we will travel through the night.
 • Your registration is complete once you have paid the deposit of € 250,– within one week after submitting your application. The remainder of € 100,– is due by 31 August 2023.
 • The deposit is non-refundable. If the remaining amount has not been paid in time, your registration will be cancelled without refund of the deposit.

These terms and conditions have been updated on 29 June 2023 with a reduction of the fee.