Ontmoetingsdag voor reisgenoten

Waar?St. Dominicuskerk, Utrecht
Wanneer?Zondag 10 september 2023, 14:30-20:00 uur
Voor wie?Voor wie mee gaat naar Rome
KostenGratis

Ontmoet je reisgenoten in Utrecht! We bereiden ons op deze dag praktisch, persoonlijk en geestelijk voor op die bijzondere reis naar Rome. Niet alleen met informatie over de reis, maar vooral ook door kennis te maken met elkaar, te leren over het synodale proces waar Together aan bijdraagt en door samen te oefenen met luisteren naar elkaar. Zo draagt deze dag meteen bij aan je oecumenische vorming! Het programma is gratis, maar schrijf je wel even in.

Programma:

14:00 Inloop

14:30 Welkom en praktische informatie over de reis

15:00 Kennismaking met je reisgenoten

15:30 Inleiding in synodaliteit

Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer leidt je binnen in het synodale proces. Wat is dat precies? Hoe vernieuwt het de Rooms-katholieke kerk? Hoe raakt het andere christenen? Prof. Van Dijk-Groeneboer is hoogleraar religieuze educatie aan Tilburg School of Catholic Theology, is één van de kartrekkers van het synodaal zeer actieve Netwerk Katholieke Vrouwen en nam deel aan de synodale bespreking op continentaal niveau in Praag. Ze doet momenteel onderzoek naar de geloofsbeleving van jongeren tijdens de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon, het grootste jongerenevenement ter wereld en een terugkerend initiatief van Paus Franciscus en zijn voorgangers (en in elk geval twee deelnemers aan Together namen deel aan de WJD).

Tabitha van Krimpen reageert vanuit de ervaringen die zijzelf en haar leeftijdsgenoten opdeden in de PKN: hoe functioneert die kerk? Sluit ze aan bij de behoeften en beleving van twintigers? Tabitha was Jonge Theoloog des Vaderlands en schreef een boek: Bottom-up kerk. Zijn waar twintigers zijn. Dat boek heeft veel raakvlakken met synodaliteit, maar dan dus vanuit protestants perspectief. 

16:15 Pauze

16:30 Een oefening in synodaal luisteren

Luisteren en onderscheiden zijn de meest fundamentele ingrediënten van synodaliteit: wat zegt de Heilige Geest mij door de geloofservaring van anderen? Hoe kunnen wij samen luisteren naar haar stem, om te ontdekken hoe we in onze tijd kunnen leven volgens het Evangelie? Hoe gaan we daarbij om met de verschillen die zich onvermijdelijk manifesteren? Deze workshop wordt begeleidt door ervaren mensen van het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit, onder meer bekend van de populaire podcast Bidden onderweg.

18:00 Pauze, gelegenheid voor ontspanning en ontmoeting

18:30 Vesper met de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk

19:00 Avondmaaltijd